Specialister inom energi och miljö

PÅ BENGT DAHLGRENS kontor i Göteborg arbetar Kaia Eichler med simuleringar för byggnaders energianvändning, inomhusklimat och dagsljus. Kollegan Sandra Holmström på kontoret i Stockholm arbetar med miljöklassning av byggnader.

Vad lockade er till Bengt Dahlgren?

Sandra: – Jag sökte mig hit eftersom Bengt Dahlgren har specialistkompetens inom området energi och miljö. Jag tycker dessutom att det är kul att det fi nns så många kvinnor på företaget.

Cirka trettio procent av alla inom koncernen är kvinnor, vilket är ovanligt inom ett så pass tekniktungt område.

Kaia: – Sverige är ledande inom miljö och energi, och Bengt Dahlgren är ledande i Sverige. Därför ville jag skriva mitt ex-jobb på företaget. Jag trivdes så bra att jag stannade kvar.

Vilka utmaningar möter ni?

Sandra: – Jag arbetar med alla discipliner i alla skeden av byggprocessen, allt ifrån beställare till arkitekter och entreprenörer. Jag måste konkretisera miljökraven för alla parter så att de förstår hur de kan bidra till att uppfylla dem.

Kaia: – Jag arbetar med många kortare projekt som är några dagar eller någon vecka långa. Det ställer krav på att hålla en hög kompetensnivå, men gör även arbetet omväxlande och roligt.

Vad är roligast med era jobb?

Sandra och Kaia: – Varierande arbetsuppgifter och den mycket familjära och prestigelösa stämningen på företaget. Organisationsstrukturen på Bengt Dahlgren är platt, vilket gör det enkelt att vara med och påverka.

Vad har ni för råd att ge de som är på väg ut i arbetslivet?

Sandra: – Ha tålamod. Små uppgifter kan växa till stora uppgifter. Känn ingen frustration för att du inte får ett stort, spännande projekt med en gång. Ta istället eget initiativ för att göra mer av den uppgift du har fått.

Kaia: – Det är viktigt att arbeta med något som du tycker om och att göra det på en arbetsplats där du trivs. När du är engagerad har du större möjlighet att växa i karriären.