Inlägg

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.”

Sara Månsson, avdelningschef:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som avdelningschef på broavdelningen i Malmö. I den rollen arbetar jag delvis som chef med uppgifter som resursplanering, strategi, utveckling, rekrytering, ekonomi, personalhantering och anbudshantering samt som konsult med projektering av broar.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Jag är Väg- och vatteningenjör med inriktning mot anläggningsteknik. Det är nog den bästa möjliga utbildning jag kunde ha haft med mig i min nuvarande roll. Men jag tror samtidigt att man formas så mycket i sina olika anställningar, att inriktningen på utbildningen efter ett tag blir av underordnad betydelse. Som civilingenjör har man hunnit få med sig en bred utbildning där man bland annat inser att det i många fall behövs hjälp av andra experter inom närliggande tekniska område, t.ex. geoteknikern och vägprojektören.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Få broavdelningen i Syd att bli en stor, stabil och konkurrenskraftig broavdelning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill bli en bättre broingenjör, jag vill arbeta i 3D, jag vill ha en bra helhetskunskap om brovärlden i allt från projektering till konstruktion i teori till verklighet och jag vill älska mitt jobb.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Första gången var genom min handledare i examensarbetet för LTH som var industridoktorand från Tyréns. Mitt tips är att alltid berätta vad du vill arbeta med, ingen (som jag känner i alla fall) kan läsa tankar, blir dina mål uttalade är det lättare för andra att hjälpa dig att nå dem.

Möjligheter att utvecklas

Första mötet på Tyréns gav mig känslan av en trygg arbetsplats där jag inte skulle hamna i ett fack eller tvingas till karriärshets men jag ändå skulle få alla möjligheter att utvecklas som jag ville. Det är ett väldigt öppet och varmt företag.

Victor Enbom, geotekniker:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag hade hört mycket gott om företaget från min professor samt studiekamrater. Första mötet på Tyréns gav mig känslan av en trygg arbetsplats där jag inte skulle hamna i ett fack eller tvingas till karriärshets men jag ändå skulle få alla möjligheter att utvecklas som jag ville. Det är ett väldigt öppet och varmt företag.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Idag är jag handläggande geotekniker och jobbar med större och mindre projekt. I de större har jag hand om bland annat sättnings- och stabilitetsberäkningar samt 3D-modellering av geoteknik och geokonstruktioner. I de mindre projekten som ofta rör sig om nybyggnationer är jag i många fall uppdragsansvarig och behandlar alla geotekniska frågor.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Min utbildning passar väldigt bra, men det krävs mycket repetition samt viljan är lära sig mycket mer. Min utbildning gav mig en god bas att stå på och jag har användning av något varje dag. Inte minst gäller detta geotekniken, men även de delar jag inte trodde att jag skulle behöva håller mig aktiv i möten eller diskussioner som behandlar mer än mitt huvudämne.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Geoteknik är ett omfattande ämne som är i ständig utveckling. Finner mig ofta i diskussioner med mina kollegor gällande problem där man beroende på erfarenhet kan rekommendera olika lösningar. Det gäller att resonera sig fram till det rimligaste. Utöver detta jobbar vi med många nya redovisningssätt, däribland att integrera med geoteknik med BIM, vilket är en utmaning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill fortfarande lära mig mycket mer om geoteknik. Jag har även hittat några ämnen det vore kul att bli specialist i. Om fem år hoppas jag kunna vara teknikansvarig för något stort projekt och jobba tillsammans med entreprenör även i byggskede.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Jag kom i kontakt med Tyréns via min professor i geoteknik. Skickade in en ansökan och blev kallad till intervju med vändande e-post. Men min erfarenhet är att man ska ligga i och vara på gränsen till jobbig för att verkligen komma dit man vill.