Inlägg

En succé! – Arkitektstudenter utformar vindskydd i trä

I somras utformade 15 arkitektstudenter från hela Norden vindskydd i trä under arkitekturfestivalen Arknat i Höga kusten. Initiativtagaren Martin Björklund på Sweco i Örnsköldsvik är mycket nöjd med utgången, skriver Sweco.

Vindskydd i trä. Foto: Sweco

För att öka förståelsen och förstärka kombinationen mellan arkitektur och natur, men också för att ge studenter praktisk kunskap i träbyggnation arrangerades för första gången arkitekturfestivalen Arknat. Arrangörerna för festivalen är Sweco tillsammans med organisationen Friluftsbyn i Höga Kusten. Under två veckor fick studenter, indelade i tre team, utforma och uppföra vindskydd som nu placerats ut längs med den 128 kilometer långa Höga kusten-leden. Arbetet varvades med föreläsningar och workshops.

– De två veckorna Arknat pågick var superintensiva och bland det häftigaste jag varit med om. Att känna kreativiteten och speciellt engagemanget bland dessa arkitektstudenter var oerhört roligt att uppleva! Tillsammans med många andra hjältar lyckades vi klara målet att på två veckor skapa skydden. Nu står de där, redo att skydda och väcka förundran bland människor. Vi är övertygade att de kommer väcka många nya tankar bland besökande vandrare och inspirera till kreativitet och lekfullhet i livet, säger Martin Björklund, byggnadsingenjör på Sweco.

Arkitekturfestivalen Arknat, som i år arrangeras för första gången, är ett sätt att skapa nya plattformar för att utveckla den lokala turismen på hållbara grunder.

Stadsplanering med franska influenser

Stephan är landskapsarkitekt och stadsplanerare och jobbade ca tio år i Frankrike innan han landade i Göteborg. I Frankrike jobbade han som landskapsarkitekt i Paris och som stadsplanerare på ett kommunförbund med stads- och regionutvecklingsfrågor i Aix en Provence.

Stephan tycker om utmaningar och när det inte längre räckte med bergsklättring flyttade han till Sverige. Det visade sig vara en rejäl utmaning att börja jobba i ett nytt land. Han tog sig dock fram genom sin yrkesskicklighet, och genom stödet från sina nya kollegor utvecklades svenskan efter hand.

– Ramboll är ett företag som ser till individen och den kompetens du har, företagskulturen bygger mycket på att ta egna initiativ och du måste kunna övertyga om att din linje är viktig och argumentera för din sak. Då kan dörrarna öppnas, allt är möjligt, säger Stephan.

På Ramboll arbetar han med uppdrag som kräver stort engagemang. Det ställs ofta utmanande krav som tvingar honom att tänka utanför ramarna och hitta kreativa lösningar med god designkvalitet.

– Ett mycket spännande projekt har varit att jobba för Biskopsgården i Göteborg där vi har utformat nya Friskväderstorget. Torget ligger i förorten och var ett ställe som man tidigare undvek på kvällstid. Jag som landskapsarkitekt var inblandad i en samrådsprocess med berörda grupper från området. Baserat på det har jag hjälpt till att uttrycka och utforma gruppens önskemål och drömmar. Det var ett väldigt spännande och lärorikt uppdrag. Arbetet med medborgare måste väcka leende och intresse, det måste göras med lyhördhet och engagemang så att de känner sig delaktiga. Samarbete i alla möjliga former ger mig lust och inspiration i arbetet med projekten, fortsätter Stephan.

I framtiden hoppas han få jobba med nya spännande uppdrag och med glimten i ögat säger han att han hoppas på att företaget etablerar sig i Frankrike.

Artikeln är skriven av Ramboll.

“Whites kontor i Linköping kändes rätt”

Frun tog Fouad Khalil från USA till Linköping. Nu stortrivs han och vill överraska linköpingsborna.

Vad gör du på White?
– Jag är arkitekt på Whites kontor i Linköping. Under de senaste två åren har jag varit en av de ansvariga formgivarna för kvarteret Braxen, ett stort, kommersiellt ombyggnadsprojekt i centrala Linköping. Jag sitter även med i kontorets ledningsgrupp.

Varför valde du White som arbetsgivare?
– För två år sen bodde jag i USA men jag började fundera på att flytta till Sverige eftersom min fru är svensk. När jag började kolla efter jobb fastnade jag för 10-12 olika företag över hela landet, men Whites kontor i Linköping kändes rätt – både för känslan på kontoret, stadens storlek och för att vi har släkt i närheten. För mig som kommer från USA var det en stor fördel att komma till White, eftersom jag lätt kunde föra över mycket av min erfarenhet från stora, komplexa projekt. Språket var inte heller något hinder. Jag känner verkligen att vi valde helt rätt.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en femårig kandidatexamen i arkitektur från Auburn School of Architecture i Alabama. Efter min examen jobbade jag ett tag i London, och därefter framför allt i sydöstra USA. Jag har jobbat med många olika projekt – allt från konstmuseum till barnsjukhus, och det projekten ofta har gemensamt är att de är stora och komplexa. De tekniska aspekterna av arkitektur intresserar mig mycket. Inte bara vad gäller mjukvara och BIM – jag är också intresserad av produktionsteknologi, som prefabricering och fasadelement.

Tycker du att din utbildning motsvarar det jobb du har idag?
– Ja. Min utbildning var väldigt bra. Arkitektskolan i Auburn har en väldigt designfokuserad studiostruktur, men utbildningen krävde också mycket i form av matte och andra vetenskapliga ämnen. Men det är jag glad för idag eftersom det lärde mig att vara mer analytisk och problemlösande.

Vad gör du om fem år, om du själv får välja?
– Jag har verkligen trivts här så om fem år hoppas jag att jag är kvar på det här kontoret. Gruppen har blivit yngre, vi deltar i många spännande projekt och vi överraskar linköpingsborna med spännande projekt av riktigt hög kvalitet!

Artikeln är skriven av White. Läs mer