Inlägg

Givande samarbete över sundet

Förra veckan fick vi i Malmö besök av två av våra danska kollegor, Sara Elisabeth Svantesson och Lotte Bangsborg. De jobbar också med avfallsfrågor och sitter på kontoret i Glostrup. Med tanke på hur nära varandra vi sitter rent geografiskt, och ännu närmare när de flyttar till Örestad nästa år, är det på tiden att vi börjar träffas mer och utväxla kunskap och erfarenheter med varandra! När vi ändå hade Sara i närheten passade vi på att ställa lite frågor till henne om hennes profil och möjligheterna till att utveckla samarbete över sundet, skriver Sweco.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du på Sweco i Danmark?

Jag kommer från Stockholm, och har bott och pluggat nationalekonomi och miljövetenskap i Uppsala och Kanada innan jag 2013 flyttade till Köpenhamn för att läsa min master i miljöekonomi. Jag trivdes väldigt bra i staden och lärde mig faktiskt danska snabbare än jag hade trott.

Med en akademisk bakgrund inom miljöekonomi var Sweco en attraktiv arbetsplats när jag skulle söka praktik under studietiden. Här fick jag hjälpa till med spännande projekt inom statistisk behandling av avfallsdata, strategiska avfallsprojekt för olika kommuner och samhällsekonomisk analys, så jag tackade naturligtvis ja till erbjudandet om anställning efter min examen våren 2016.

Kan du berätta lite om vilken typ av uppdrag du jobbar i?

Vi i avfallsgruppen arbetar brett inom avfallsområdet, allt från offentlig upphandling till planering av avfallssystem i nya stadsdelar eller kartläggningar av avfallsinsamling av t.ex. grovavfall eller plast i kommunerna. Som miljöekonom är jag ofta ansvarig för ekonomiska modeller och uträkningar, det kan vara jämförelse av långtidsinvesteringar i nya avfallssystem, nuvärdet av framtida intäkter vid ökad materialåtervinning eller statistisk analys av data från användarundersökningar på återvinningscentraler. Avfall och miljö hänger ju ofta ihop med någon slags ekonomiska överväganden för kunden, och därför är modeller, statistik och inte minst känslighets- och osäkerhetsanalys viktigt i många projekt.

Vilka fördelar tror du skulle finnas om vi får ett tätare samarbete över sundet?

Jag tror att det alltid är givande att utbyta erfarenheter med kollegor inom hela Sweco, speciellt över Öresund eftersom vi är så geografiskt nära varandra. Vi har ofta använt oss av exempel från avfallsprojekt i Sverige i våra danska projekt, och jag tror att vi med ett närmare samarbete kan hjälpa varandra att inspirera våra kunder ännu mer. Att vi har kollegor på båda kontoren som pratar både danska och svenska gör det ju också lättare!