Inlägg

Tyréns stoltserar med arbetsmiljöpris

Tyréns har vunnit ett arbetsmiljöpris som projekt Mälarbanan delar ut varje år. Tidigare år har priset varit riktat mot entreprenörerna i projektet, men i år bestämde sig Trafikverket för att priset skulle delas ut till någon av de projektörer som är med i projektet, skriver Tyréns.

Trafikverketvar på Tyréns kontor i Stockholm delade ut priset i samband med projektgruppens VDC-möte.

Trafikverkets motivering:
”Tyréns tilldelas priset för sitt innovativa arbetssätt med veckovisa möten som engagerar alla i arbetsmiljöarbetet. Företaget har höga krav på utbildning och kompetens hos projektörerna samt flertalet certifierade BAS-P”.

– Vi känner oss oerhört stolta och glada över att vi vann detta pris. Vinsten baseras på att vi först skriftligt fick svara på ett antal frågor kring vårt arbetssätt med arbetsmiljö, både internt och hur vi har med oss arbetsmiljötänket in i vår projektering inför entreprenaden. Vi fick också presentera vårt arbetssätt inför en jury från Trafikverket under en 3-timmars sittning. Vi berättade om hur vi arbetar specifikt i projekt Mälarbanan med VDC samt visade vårt kvalitetssystem och våra checklistor kring arbetsmiljö och KMA, berättar en mycket stolt uppdragsledning bestående av Karin Fenger-Krog, uppdragsansvarig, och Marcus Mellbin, bitr. uppdragsansvarig på Tyréns.

Förutom äran och ett diplom fick Tyréns 25 000 kronor till personalfrämjande åtgärder. I år riktades tävlingen till de leverantörer som har projekteringsuppdrag i projektet, oavsett om det är ett renodlat projekteringsuppdrag eller en totalentreprenad där entreprenören ansvarar för projekteringen.

Detta för att öka medvetandet om hur viktigt skedet innan byggandet är. I planerings- och projekteringsskedet ska Trafikverket säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras. Detta är sedan grunden för en säker och bra arbetsmiljö i byggskedet men även under drift- och underhållsskedet samt vid en eventuell avveckling av anläggningen.

Tyréns presenterar sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande och andra intresserade torsdag den 7 december, på Mälarbanans projektkontor. Det är ett sätt att sprida goda idéer och arbetssätt till övriga i branschen.