Inlägg

Resedagbok från en industridoktorand

Att vara industridoktorand är en resa. Varje resa är unik. Jag påbörjade min efter att ha arbetat några år som konsult inom fältet samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivning.    

Som industridoktorand stod jag bokstavligen med fötterna i två världar. Det var inte bara den fysiska arbetsplatsen som skilde sig åt utan det var verkligen som att beträda två olika världar med egna språk, normer, perspektiv och rutiner. Gemensamt var de höga förväntningarna på att jag skulle skapa eller till och med vara den eftersträvansvärda bron mellan de två världarna. Mellan akademi och praktik.

I början var förvirringen total. Sen bara ökade den tills jag ifrågasatte allt jag trodde jag visste något om. Långsamt lärde jag mig det nya språket och kulturen, bytte delvis världsbild och började känna mig rätt hemma. Blev lite som en av dom som befolkar den där andra världen, en forskare.

Efterhand uppstod så det motsatta problemet. Plötsligt insåg jag att språket jag kunde förut inte längre flödade lika lätt och det verkade finnas nya ord och begrepp som jag inte riktigt greppade. Och till råga på allt så verkade jag själv ha blivit svårare att förstå av mina konsultkollegor. Förvirring igen.

Tillslut så lade sig förvirringen även denna gång och jag började se att allt det här var en del av det där brobyggandet. Detta att förstå och känna sig hemma i två världar. Fungera som tolk för det som sker och sägs. Föra med sig tankar, perspektiv, kunskap, behov och lösningar fram och åter. Och det är här själva kärnan i industridoktorandidén ligger. Det är här synergierna skapas. Just i skärningspunkten mellan praktik och akademi.

Förutsättningarna för resan som industridoktorand skiljer sig otroligt mycket åt. Dels utifrån forskningsfokus och akademisk miljö och hur den är arrangerad i form av avtal mellan det specifika företaget inom industrin och universitetet. Men också på vem man själv är och de medresenärer man har turen (eller oturen) att dela resan med i form av handledare, kollegor och andra man möter inom forskningen och arbetet som konsult.

Jag har mött många under min resa. Ibland har konflikter uppstått, men i de allra flesta fall så har mötena hjälpt mig vidare. Jag har haft fördelen av att ha en ovanligt öppen och tillåtande arbetsgivare hos Tyréns och handledargrupp hos Sveriges lantbruksuniversitet. De har nyfiket delat min resa som forskningsmässigt visade sig sluta någon helt annanstans än vi från början trott. Och inte minst har jag mött ett flertal konsulter från olika konsultbolag som initierat och generöst delat sina tankar och handlingar med mig, vilket legat till grund för min forskning.

Så till slut jag kom ”hem” från min resa lite annorlunda än när jag åkte med nya erfarenheter, kunskap, perspektiv och nätverk. Det har varit oerhört berikande för mig som person och mina erfarenheter är idag en stor tillgång i mitt fortsatta jobb som konsult och forskare.

/Mari Kågström, Tyréns

 

Länk till avhandlingen http://pub.epsilon.slu.se/12937/
Länk till kortversion av avhandlingen http://62.13.72.13/fb/Tyren/Innovation%20Tyrens%20TT/HTM/index.html#5