Inlägg

Young Professionals på RiNord konferensen, denna gång i Helsingfors!

Svenska Teknik & Designföretagens yngre råd, Young Professionals var på plats på den årliga RiNord konferensen. I Helsingfors träffades ledamöter i motsvarande nätverk från alla de nordiska länderna. Det diskuterades erfarenheter från branschen och möjligheter till samarbeten. Det var ett inspirerande möte och vi var överens om en sak…Varför försöka uppfinna hjulet, det gjordes ju för flera tusen år sedan?

RiNord (Rådgivande ingenjörer i Norden) är en konferens som hålls för nordiska representanter inom branschorganisationen för teknikkonsulter inom arkitekt-, samhällsbyggnad- och industrisektorn. Konferensen syftar till att diskutera trender, likheter och olikheter mellanländerna.

Young Professionals (YP) är en arbetsgrupp inom Svenska Teknik och Designföretagen. Den består av yngre medarbetare från ett antal medlemsföretag som arbetar med att synliggöra branschen och teknikkonsultens intressanta utvecklingsmöjligheter bland studenter.

På årets RiNord konferens var YP från Finland, Danmark, Norge och nytt för i år, även Island representerade. Mötet började med en redogörelse av vilka frågor varje nätverk arbetar med i de olika länderna. Gemensamt för nästan samtliga grupper var den rådande kompetensbristen inom branschen samt hur vi på bästa sätt kan nå studenter för att belysa möjligheterna med våra yrken. Det var tydligt att vi brottades med samma problem fast på varsina håll, utan att ta nytta av varandras ideér och erfarenheter. Detta ville vi råda bot på och det bestämdes att vi från och med nu ska dokumentera alla våra aktiviteter och dela med oss av detta till de andra YP-grupperna. I gengäld får vi alla en bank av workshops som är anpassade till frågan om ‘kompetensbrist inom branschen’. Hur praktiskt är inte det? 

Vidare diskuterades möjligheter och fördelarna för oss inom YP att nätverka med konsulter inom branschen från andra expertområden. Danmark hade med hjälp av EU-bidrag nyligen anordnat en resa till Bryssel där styrelsemedlemmarna hade fått chansen att förstå varandra ännu bättre.

Vi var alla tacksamma för att få vara på plats i Helsingfors och nätverka med kollegor från andra discipliner och ville ge denna möjlighet till alla styrelsemedlemmar. Vi kom fram till att en gemensam YP-resa kanske är svarat. Nu är vi i full gång med planeringen och hoppas kunna erbjuda alla styrelsemedlemmar i de nordiska länderna att mötas i Bryssel under hösten 2019.

Är du intresserad av att utveckla branschen? Vill du arbeta som teknikkonsult och vara länken mellan studenter och arbetslivet? Kanske är du vår nya styrelsemedlem som nästa höst möter våra fantastiska kollegor från de andra Nordiska länderna? Bryssel here we come!

Petra Sandberg, Arkitekt/Akustikkonsult på Norconsult