Inlägg

Så hittar och skapar hon stjärnor

För drygt ett år sedan förstärkte vi med topprekryteraren Ella Olsson som vår nya HR-ansvarig med uppdraget att i sin tur öka personalstyrkan med 20 personer på två år, skriver Rotpartner. Så här i halvtid frågar vi oss, hur har det gått? 

– Redan nu vid årsskiftet hade vi faktiskt rekryterat 20 personer. Men det är inte bara jag som ska ta åt mig äran för det. Vi tänker inte så. Här är du aldrig ensam om din framgång – eller dina problem – vi delar på allt. Det gör jobbet effektivare. Och bra mycket roligare, säger Ella.

Vi expanderar i både Göteborg, Malmö och Stockholm och satsningen på fler nyanställningar fortsätter. I Göteborgsområdet har vi funnits länge och folk känner väl till varumärket Rotpartner, det märks inte minst på de som söker sig till oss. Nu i sommar kommer t ex en erfaren senior projektledare och tidigare chef börja på huvudkontoret. Samtidigt är konkurrensen tuff om de bästa medarbetarna så vi har frångått den gamla mallen av rekryteringar och tagit nya vägar.

– På Rotpartner utmanar vi ofta det traditionella, det ligger i vårt varumärkes dna. Att ifrågasätta, våga tänka annorlunda och se möjligheter. Så det är egentligen det vi nu gör även inom rekrytering, förklarar Ella.

Resultatet är ny expertis och profiler utanför det förväntade. Bl a en teknisk förvaltare med expertkunskap inom installationer som nu arbetar som installationssamordnare. Vi har också fått in personer med arkitektbakgrund som har stor vana att arbeta i tidiga skeden med förstudie, gestaltning, projektering osv. För att bara nämna två exempel.

– Båda de här profilerna har visat sig vara helt rätt. Vi har full beläggning på dem direkt, fortsätter Ella. Ett annat resultat av satsningen är starten av Rotpartner Akademin. Vi matchar företagets behov med våra medarbetares behov och vilja och skapar en målmedvetenhet i det med individuella utbildningsplaner. Att hela tiden utveckla oss själva och varandra ligger starkt rotat i vår värdegrund.

– Mitt jobb är att hitta stjärnor, men också att skapa våra egna stjärnor. Jag tittar på sätt att optimera våra möjligheter att utveckla varje individ. Och ge förutsättningar för att de ska kunna prestera så bra de bara kan. Samtidigt pratar vi mycket om work-life-balance. Idag gäller det att vara en arbetsgivare som tillför något i dina medarbetares vardag – och till deras liv. Vi ser inte bara till din prestation utan även det mänskliga får ta plats, menar Ella och fortsätter, jag har länge själv letat efter en sådan här arbetsplats och kommer på mig själv ibland att tänka att jag har nog världens bästa jobb.

Om du är nyfiken på oss och känner att du vill åstadkomma mer än du får möjlighet där du är idag så ta kontakt med Ella på 010 – 209 64 24. Vi ser fram emot att träffa dig!