Inlägg

Virtual Reality – Ett framtida verktyg för byggbranschen?

(VR) Virtual reality är på väg att förändra den digitala värld vi lever i efter 20 år i dödläge. Det var på 90-talet som visionen om virtuella världar skapades där vi inte längre skulle begränsas av tvådimensionella skärmar. Idag har tekniken mognat och den används redan till viss del i byggbranschen, då för att skapa en bättre förståelse mellan alla berörda parter, beställare, byggherrar, projektörer och entreprenörer. 

Virtual reality är helt annorlunda jämfört med att titta på en 3d-ritning på en datorskärm, eftersom modellen är skala 1:1 blir det lättare att upptäcka fel och få en känsla för djupet i rummet man befinner sig. På vanliga 2d/3d-ritningar kan en viss fönsterstorlek/takhöjd/vägg kännas rätt medan i den virtutuella världen uppfattas helt annorlunda. På det här sättet finns det goda möjligheter att upptäcka fel i projekteringsstadiet som annars kan bli kostsamma ändringar i byggskedet.

Spelbranschen och filmbranschen är de första som har utnyttjat tekniken, eftersom de redan jobbar med avancerad 3d och visuella effekter blir steget inte så långt till Virtual Reality. Det är dock svårare för byggbranschen där steget mellan pappersritningar och virtuella världar är väldigt stort. Men tekniken används som sagt till viss del redan och stora företag som NCC och Skanska utvärderar idag tekniken. De flesta är nog överens om att det kommer ta några år innan branschen anpassar sig till den nya tekniken. Men när den väl kommer, kommer det att innebära stora förändringar i vårt sätt att arbeta!

 

Kristoffer Rask

Högskoleingenjör, Bjerking