Två företag av tre i konsultsektorn behöver nyanställa

I dag, 10 november, presenterades STD-företagens marknadsrapport Investeringssignalen. I korthet kan man säga att det går bra för branschen och att det råder stor efterfrågan på nya medarbetare. Två företag medlemsföretag av tre anger att de behöver rekrytera de närmaste sex månaderna.

Högst tryck är det hos teknikkonsulterna där fyra företag av fem företag har rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är förstås också utbrett runt om i landet.

Nästan två av tre (59 %) arkitektföretag behöver nyanställa och inget företag signalerar om neddragning. När det kommer till rekryteringsbehovet så är det relativt utbrett över hela riket, men störst är det i Stockholm, Göteborg och Östra Svealand. Lägsta rekryteringsbehovet registrerades i Östra och Södra Götaland.

Bland industrikonsulterna signalerar två av tre företag (67 %) att de behöver nyanställa medan vart tjugonde (5 %) tror personalstyrkan minskar framöver. Det är ungefär samma nivå som vid de två tidigare undersökningarna i år.

Vill du läsa pressmeddelande och hela rapporten kan du göra det på Svenska Teknik&Designföretagens hemsida.