Tyréns får pris för största utsläppsminskning

Tyréns får CERO-nätverkets pris för största utsläppsminskning 2018. På fyra år har samhällsbyggnadsföretaget sänkt sina CO2-ut släpp från arbetspendling med 27 procent – främst genom att samåka i elbil och cykla, säger Tyréns.

Tyréns har klarat uppgiften trots att företagets personalstyrka under samma period vuxit med 43 procent. I region Väst har andelen arbetspendlare som åker egen bil minskat med 32 procent, medan minskningen i region Nord och region Syd minskat med 22 procent, respektive 29 procent. Istället har samåkningen ökat på flera kontor – både i region Syd och i region Mitt har den mer än fördubblats.

– Och det mest upplyftande är att 75 procent av våra medarbetare tycker att det här är mycket viktigt och att vi som arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen för medarbetarnas arbetspendling. Det tycker jag är ett starkt kvitto på vår kultur och att vi lever som vi lär – hållbara konsulttjänster från konsulter som själva vill leva hållbart, säger Tyréns sverigechef, Cecilia Granath.

Samtliga regioner har kampanjat hårt för att medarbetarna ska gå eller cykla till jobbet, eller nyttja kollektivtrafiken. Men då förutsättningarna för arbetspendling varierar stort över landet har nyckeln till den rekordstora utsläppsminskningen varit regionala initiativ. Antalet tjänstecyklar har utökats över hela landet och i region Öst har man inrättat ett cykellånesystem samtidigt som man byggt nya cykelparkeringar i anslutning till flera kontor. 

Region Öst har också byggt laddinfrastuktur för elfordon och region Öst och region Väst har inrättat elbilspooler för samåkning.

Samtliga regioner har sett över och moderniserat utrustningen för webb- och telefonmöten och det geografiskt mycket stora region Nord har medarbetarna nyttjat distansmöten i en stor andel anbud och projekt.

– Nu fortsätter arbetet med att minska vår påverkan på miljön på alla nivåer i organisationen. Vi tar också med oss engagemanget i mötet med kunden. Vi har viljan och förmågan att leda branschen mot målet om nollutsläpp av växthusgaser 2045, säger Sverigechef Cecilia Granath.

Drygt 90 organisationer deltar i CERO-nätverket – däribland ÅF, WSP, Trafikverket, Ericsson och Region Stockholm. 2018 var det Tyréns som rapporterade den största utsläppsminskningen av alla i CERO-nätverket och får därmed ta emot CERO-priset för bästa utsläppsminskare.