Young Professionals RiNord 2015 – Stockholm

Bygga broar mellan de nordiska länderna stod på agendan för Young Professionals RiNord konferensen. Genom att dela med sig av erfarenheter skapar det inspiration och möjligheter till framtida samarbete.

RiNord (Rådgivande ingenjörer i Norden) är en konferens som hålls för nordiska representanter inom branschorganisationen för teknikkonsulter inom arkitekt-, samhällsbyggnad- och industrisektorn. Konferensen syftar till att diskutera trender, likheter och olikheter länderna emellan.

I år var det första året som branschorganisationernas Young Professionals (YP) deltog på konferensen. Sverige, Norge, Danmark och Finland var representerade, respektive land delade med sig vad de gjorde inom deras YP-program. Det visade sig vara en del områden som vi genomförde lika men också olika. Bland annat jobbade alla länderna mycket med nätverkande och sociala aktiviteter, alla länder utom Sverige deltar i nationella och internationella tävlingar. Sverige lägger dock mer energi på att skapa attraktion till yrket som teknikkonsult (som exempelvis denna hemsida).

För det framtida samarbetet sattes en agenda innehållandes: Öka deltagandet i de internationella tävlingarna, öka representationen och inflytandet på europeisk nivå, skapa en kommunikationsplan för att delge information och erfarenheter.

Sammanfattningsvis kom vi fram till att denna konferens var mycket värdefull för att bygga broar och lära av varandra. Dessutom ser vi alla fram emot nästa års konferens då vi får utvärdera hur utbytet mellan länderna har gått.

Emma Andersson
Semcon