Vad gör en teknikkonsult?

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som hittar lösningar på olika tekniska utmaningar i samhället.

I små och stora projekt anlitas teknikkonsulterna som experter inom sina respektive områden; de designar nya produkter, förbättrar teknologier, konstruerar broar, hus, kvarter – ibland hela samhällen. Vissa teknikkonsulter är projektledare som leder andra konsulter på bygget, kontoret eller i produktionen.

Teknikkonsulter utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.

Industriteknik

Inom industriteknik arbetar teknikkonsulter som är inriktade på ta fram idéer för produkter och system inom tillverkningsindustrin. Deras specialiteter är många och sin kunskap använder de för att hjälpa kunder att utveckla framtidens produkter och för att effektivisera och utveckla tillverkning och produktion. För att bibehålla och utveckla en effektiv och konkurrenskraftig industri krävs kunskap som optimerar användningen av tid, resurser och energi. Till exempel arbetar de med industridesign, produktutveckling, industrialisering, automation, supply chain management, processteknik, operationsanalys och systemteknik inom högteknologisk produktion. Fokus ligger hela tiden på att ur ett globalt perspektiv jobba med förbättring och utveckling. Deras uppdrag är att förstå kundens affär och att utveckla produkter och produktionsprocesser som gör kunderna internationellt konkurrenskraftiga.