Vad gör en teknikkonsult?

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som hittar lösningar på olika tekniska utmaningar i samhället.

I små och stora projekt anlitas teknikkonsulterna som experter inom sina respektive områden; de designar nya produkter, förbättrar teknologier, konstruerar broar, hus, kvarter – ibland hela samhällen. Vissa teknikkonsulter är projektledare som leder andra konsulter på bygget, kontoret eller i produktionen.

Teknikkonsulter utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.

Samhällsbyggnad

Teknikkonsulter som arbetar inom samhällsbyggnad påverkar hur framtidens samhälle ska se ut och fungera, hur husen vi bor och arbetar i ska vara konstruerade, hur broar och vägar ska kunna ta oss dit vi vill.

Teknikkonsulterna ser till att framtidens samhällen blir trivsamma, hållbara, effektiva och ekonomiska. För en samhällsbyggande teknikkonsult planerar var och hur samhällen skapas, utvecklas och underhålls.

Teknikkonsulter inom samhällsbyggnad påverkar så gott som all planering, byggande och förvaltning av samhället.