Vad gör en teknikkonsult?

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som hittar lösningar på olika tekniska utmaningar i samhället.

I små och stora projekt anlitas teknikkonsulterna som experter inom sina respektive områden; de designar nya produkter, förbättrar teknologier, konstruerar broar, hus, kvarter – ibland hela samhällen. Vissa teknikkonsulter är projektledare som leder andra konsulter på bygget, kontoret eller i produktionen.

Teknikkonsulter utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.